Licence

Potvrda prethodnog višegodišnjeg rada predstavljaju licence i partnerstva, od kojih ćemo nabrojati samo:

licence

 • Ministarstvo za kapitalne investicije – licence za izradu projekata i izvođenje radova na telekomunikacionim mrežama i sistemima za telekomunikacione objekte (P150E3 i I150E3)
 • Republička agencija za telekomunikacije – sertifikovani partner za tehničku kontrolu u oblasti radio difuzije i telekomunikacija
 • Telekom Srbija – licencirana projektantska kuća i odgovorni izvođač radova za pristupne sisteme i optiku
 • SRPS ISO  9001:2015
 • SRPS ISO 14001:2015
 • SRPS ISO 45001:2018
 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 20000

Lične licence zaposlenih radnika:

 • odgovorni projektant telekomunikacionih sistema izdat od inženjerske komore Srbije (licenca 353)
 • odgovorni izvođač radova telekomunikacionih sistema izdat od inženjerske komore Srbije (licenca 453)
 • sistem administrator za Mikrotik opremu
 • sistem administrator za Asterisk i freePBX
 • sistem administrator za Allied Telesis opremu
 • sistem inženjer za Allied Telesis opremu
 • odgovorni projektant za Reichle&De-Massari pasivnu opremu
 • odgovorni projektant za Schrack pasivnu opremu