Delatnosti

TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

Pogled telekomunikacije je kadrovski i tehnički opremljen za projektovanje i izvođenje radova u pristupnoj i transportnoj mreži zasnovanoj na bakru i optici. Posedujemo sopstvenu građevinsku operativu, opremu za spajanje bakarnih i optičkih kablova i merenje. Takođe, posedujemo i licencirani paket TeleCAD GIS za izradu projektne dokumentacije. [...]

RAČUNARSKE MREŽE

Pogled Telekomunikacije se bavi projektovanjem i implementacijom računarskih mreža. Projektovanje u okviru strukturnog kabliranja, upotreba pasivne mrežne opreme zasnovane na utp kablovima kategorije Cat 5e i 6 i implementacija optičkih kablova u okviru računarskih mreža pruža nam mogućnost da realizujemo vrlo kompleksne sisteme.[...]

WIRELESS MREŽE

Bežične mreže su već dugi niz godina oblast delovanja Pogled Telekomunikacije. Sektor IP komunikacije je za potrebe ISP Medianis projektovao i sagradio hibridnu wireless mrežu. Ova mreža je zasnovana na 2.4 i 5GHz sistemima koja pokriva područije Niša, Aleksinca i Svrljiga. Ona predstavlja fleksibilnu osnovu za pružanje niza servisa zasnovanih na IP tehnologiji.[...]

IP TELEFONIJA

U duhu kontrole troškova, povećanja efikasnosti poslovanja i trenda novih tehnologija Pogled Telekomunikacije su implementirale telefonske centrale zasnovane na IP tehnologiji (VoiceOver IP-VOIP) za sopstvene potrebe. Detalje vezano za analizu, implementaciju, isplativost, troškove i sl. ovog sistema možete videti u našoj prezentaciji koju možete preuzeti ovde.[...]

IP VIDEO NADZOR

Zaštita određenog prostora putem video nadzora danas je uobičajena pojava. Ukoliko imate potrebu za savremenim video nadzorom sa slikom visoke rezolucije i/ili sofisticiranim mogućnostima upravljanja sistemom onda vam je potreban IP video nadzor. [...]

TEHNIČKI PREGLEDI

Pogled Telekomunikacije je ovlašćena od strane RATEL-a za obavljanje tehničkih pregleda u oblasti radio difuzije i telekomunikacija. Opremljeni smo za obavljanje tehničkih pregleda radio i tv emisionih stanica, dvosmernih satelitskih linkova (VSAT terminala), KDS sistema, wireless sistema, bakarnih i optičkih pristupnih i transportnih mreža, računarskih mreža.[...]

PROJEKTNI BIRO

Oblasti projektovanja i revizije projekata: radio-relejne veze, wireless linkovi i mreže, KDS mreže, pristupna i transportna mreža (bakar i optika), LAN mreže. Preduzeće poseduje licencu za projektovanje TK mreža i sistema međunarodnog i magistralnog značaja izdatu od strane Ministarstva za kapitalne investicije (P150E3). [...]

KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM

Kao rezultat višegodišnjeg iskustva u radu sa sistemima zemaljske i satelitske televizije nastali su KDS sistemi koje je implementirao Pogled (u Nišu, Beogradu, Aleksincu, Prokuplju, Aleksandrovcu, Beloj Palanci, Lapovu). Za potrebe klijenata gradili smo KDS sisteme u Lazarevcu, Ćupriji, Aranđelovcu, Leskovcu, Dimitrovgrad-u..[...]