Projektni biro

Projektni biroOblasti projektovanja i revizije projekata:

  • pristupna i transportna mreža (bakar i optika)
  • LAN mreže
  • wireless linkovi i mreže
  • KDS mreže
  • radio-relejne veze

Preduzeće poseduje licencu za projektovanje TK mreža i sistema međunarodnog i magistralnog značaja izdatu od strane Ministarstva za kapitalne investicije (P150E3).

U okviru projektnog biroa rade visokokvalifikovana stručna lica sa ličnom licencom za projektovanje TK mreža i sistema izdate od strane inženjerske komore Srbije (licenca 353).

Za projektovanje se koristi licencirani paket TeleCAD GIS, a biro poseduje savremenu računarsku opremu za projektovanje i štampanje dokumentacije većeg formata.

Klijenti firme su Telekom Srbija, EPS, HE-EPS, KDS operateri, državna preduzeća, lokalne samouprave i brojne privatne kompanije.

Deo naše referentne liste po pitanju projektovanja možete videti ovde.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mail: projektnibiro@pogledtel.rs ili kontakt.